popup

Szanowny Kliencie!

Dziękujemy, że odwiedziłeś naszą stronę internetową. W celu dostarczania Ci najlepszych ofert produktowych na rynku, potrzebujemy wyrażenia Twej zgody na lepsze dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj uważnie informacje poniżej i wyraź swoją zgodę.

W związku z faktem, że od dnia 25 V 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”), chcemy Cię poinformować o zasadach przetwarzania Twoich danych przez naszą firmę.

Bezpieczeństwo

Wszystkie dane które gromadzimy poprzez niniejszą stronę są w pełni bezpieczne, a przekazaną nam zgodę możesz w każdej chwili wycofać pisząc do nas na adres rodo@alkam-security.pl

Dane które przetwarzamy

Mając na myśli dane, mówimy o danych osobowych, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług związanych z niniejszą stroną internetową (np. zamówień, zapytań ofertowych, reklamacji itp.), w tym zapisywane w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie internetowej w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszej stronie internetowej. Każda ze stron internetowych które odwiedzasz, wymaga tych danych dla prawidłowego funkcjonowania (np. planowania zasobów serwerowych w oparciu o faktyczną liczbę odwiedzin, aby zapewnić jej szybkie działanie). Chroniąc Twoją prywatność, nie przetwarzamy danych w sytuacji w której nie jest to konieczne.

Administrator danych

Administratorem danych jest Alkam Security Sp. z o.o. Sp. k. (dalej „Alkam Security” lub „Spółka”) z siedzibą główną w Warszawie (01-529), przy ul. Kaniowskiej 104.

Cel przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane aby zapewnić Ci maksymalne bezpieczeństwo w ramach świadczonych przez nas usług, w tym aby wykryć ewentualne próby oszustwa lub nadużyć. Robimy to również w celu jak najlepszego dopasowania treści wyświetlanych na stronie internetowej (w tym między innymi ofert promocyjnych) do Twoich indywidualnych preferencji i oczekiwań. Przetwarzanie Twoich danych umożliwia nam również prowadzenie pomiarów i statystyk, które prowadzą do doskonalenia niniejszej strony aby była jak najbardziej przyjazna dla Ciebie.

Przekazywanie danych

Przetwarzane przez nas dane możemy przekazać – zgodnie z obowiązującym prawem – podmiotom które z nami współpracują w celu realizacji zadań niniejszej strony internetowej: np. agencjom marketingowym lub podwykonawcom naszych usług. Twoje dane możemy również przekazać podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – jeżeli wystąpią ze stosownym żądaniem w oparciu o określoną podstawę prawną.

Twoje prawa w odniesieniu do przekazanych nam danych

W odniesieniu do przetwarzania przez Alkam Security Twoich danych osobowych masz prawo:

1) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w dowolnym momencie,

2) do informacji o zakresie Twoich danych przetwarzanych przez naszą Spółkę,

3) do korekty błędnie zapisanych danych lub zakończenia przetwarzania,

4) do usunięcia przechowywanych danych osobowych (jeśli istnieją zobowiązania do przechowywania danych, masz prawo ograniczyć przetwarzanie),

5) do przeniesienia danych,

6) do złożenia skargi do organu nadzoru.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia przez nas usług, w tym również dopasowywania ich do Twoich zainteresowań i preferencji, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest:

1) niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy której jesteś stroną (np. zapytania ofertowego, zamówienia na towaru lub usługi, reklamacje),

2) niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi poprzez sprawdzenie czy z Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba, dokonywanie pomiarów statystycznych w celach marketingowych,

3) Twoja dobrowolnie wyrażona zgoda.

Wybierz opcję „przejdź do sklepu”, jeżeli chcesz korzystać z naszej strony internetowej i wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Alkam Security Twoich danych osobowych (również w tzw. plikach cookies). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie poprzez przesłanie do nas stosownej informacji na adres e-mail: rodo@alkam-security.pl

Regulamin

 Przepisy ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.dvs.com.pl (dalej „Sklep”) oraz zasady składania zamówień na towary oferowane poprzez Sklep.
 2. Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronach internetowych Sklepu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku elektronicznym w każdej chwili, a także jest udostępniany Klientom po zawarciu umowy w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości.
 3. Z usług oraz sprzedaży w ramach Sklepu korzystać mogą zarówno konsumenci jak i przedsiębiorcy.
 4. Alkam Security Sp. z o.o. Sp. K., siedziba główna ul. Kaniowska 104, 01-529 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405422, NIP 5361808915, REGON 140787550, e-mail sklep@dvs.com.pl, telefon 22 839-22-79 (dalej "DVS Polska") oświadcza, iż jest jedynym administratorem niniejszej strony internetowej.
 5. Każdorazowe korzystanie z serwisu internetowego DVS Polska jest równoznaczne z akceptacją przedstawionych poniżej warunków. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na ich przestrzeganie powinien niezwłocznie zakończyć pracę z serwisem.
 6. Zawartość niniejszej strony internetowej, w tym projekt i układ witryny, stanowi własność intelektualną DVS Polska lub jej licencjodawców i podlega ochronie prawnej, opisanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie własności przemysłowej, prawie prasowym oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 7. Zabrania się kopiowania, przesyłania, przetwarzania, modyfikowania w celach komercyjnych, udostępniania osobom trzecim tekstu, grafiki, fotografii, ilustracji, dźwięku, animacji, materiałów wideo, katalogów, prezentacji, logo i innych znaków oraz wszelkich innych materiałów reklamowych i dokumentów znajdujących się w witrynach DVS Polska.
 8. Powyższy zakaz nie dotyczy kopiowania, przesyłania, przetwarzania tekstu, grafiki, fotografii, ilustracji, dźwięku, animacji, prezentacji, katalogów, materiałów video, logo oraz innych znaków w celu złożenia zamówienia na zakup oferowanych przez DVS Polska towarów poprzez witrynę internetową sklep.alkam-security.pl, jak również w celu potwierdzenia zamówienia oraz rezygnacji z zamówionego towaru. W każdym innym przypadku, niezwiązanym bezpośrednio z odpowiedzią użytkownika witryny na ofertę handlową DVS Polska, odstępstwo od powyższego zakazu uzależnione jest od zgody DVS Polska wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 9. Korzystanie z materiałów znajdujących się na niniejszej stronie internetowej wymaga licencji dostarczonej z materiałami DVS Polska lub pisemnego upoważnienia pozyskanego od przedstawicieli firmy DVS Polska, które zarazem nie jest jednoznaczne z przeniesieniem praw do materiałów lub ich egzemplarzy, a które podlega następującym ograniczeniom:
 • Kopie pobranych materiałów powinny być opatrzone informacją o prawach autorskich i innych prawnie zastrzeżonych ograniczeniach zawartych w materiałach;
 • Materiały nie mogą być powielane, prezentowane, dystrybuowane ani używane w żaden inny sposób do celów publicznych lub komercyjnych;
 • Przekazanie materiałów innej osobie powinno być poprzedzone zaakceptowaniem przez tą osobę praw i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.
 1. DVS Polska zastrzega sobie prawo do zmiany ograniczeń wyświetlanych na stronie internetowej, których Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać.

 Oprogramowanie i materiały 

 1. Akceptacja umowy licencyjnej lub warunków użytkowania (jeśli takie istnieją) jest warunkiem udostępnienia Użytkownikowi instrukcji, certyfikatów, programów, aplikacji oraz innych plików i folderów.
 2. Oprogramowanie udostępnione Użytkownikowi za pośrednictwem strony internetowej DVS Polska może być używane wyłącznie w celu instalacji, obsługi i korzystania z urządzeń zakupionych przez użytkownika od DVS Polska.
 3. Polskojęzyczna wersja oprogramowania udostępniana za pośrednictwem strony internetowej www.dvs.com.pl może być używana wyłącznie w celu instalacji, obsługi i korzystania z produktów oferowanych przez DVS Polska. Użytkownika obowiązuje zakaz implementowania polskojęzycznej wersji oprogramowania udostępnianego za pośrednictwem strony internetowej www.dvs.com.pl do innych urządzeń.
 4. Użytkownik nie może użyczać, odsprzedawać, przekazywać, rozpowszechniać, udostępniać programów, plików lub folderów osobom trzecim, a także naruszać odnoszących się do nich praw.
 5. Użytkownik nie ma prawa do przeprowadzania modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, dezasemblacji lub łamania kodów udostępnionych programów, plików i folderów.

 Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Poprzez stronę www.dvs.com.pl umowy zawierane są w języku polskim.
 2. DVS Polska ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki i zasady każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu lub określone w odrębnym regulaminie.
 3. W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań:
 • dostęp do sieci Internet,
 • przeglądarka internetowa Firefox w wersji najnowszej, Firefox for Android w wersji najnowszej, Firefox for IOS w wersji najnowszej, Internet Explorer w wersji najnowszej, Internet Explorer EDGE w wersji najnowszej, Chrome w wersji najnowszej, Opera w wersji najnowszej, Safari w wersji najnowszej, IOS Safari w wersji najnowszej,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
 • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF
 1. Korzystanie z Usług elektronicznych, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się Użytkownikowi stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie.
 2. DVS Polska informuje, że w Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka prywatności.
 3. W celu korzystania z niektórych Usług elektronicznych lub złożenia Zamówienia może być wymagane posiadanie: aktywnego Konta lub aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi w sieci Internet zasadami.

Sprzedaż produktów

 1. Jeżeli nie oznaczono inaczej, wszystkie produkty dostępne poprzez Sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Ceny produktów w Sklepie zawierają podatek VAT i stanowią wartość brutto.
 3. Jeżeli nie oznaczono inaczej, ceny produktów nie zawierają kosztów jego dostawy.
 4. Informacje o produktach w Sklepie nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Szczegółowa informacja o gwarancji, jej warunkach, zasadach i podmiocie jej udzielającym została wskazana w Sklepie w sekcji opisu produktu.
 6. W celu złożenia zamówienia należy poprawnie wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu zamówienia.
 7. Złożenie zamówienia stanowi ofertę Klienta zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego produktów. Klient otrzymuje automatycznie potwierdzenie wpłynięcia zamówienia do systemu teleinformatycznego DVS Polska.
 8. DVS Polska przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów.

Płatności

 1. Szczegółowe informacje odnośnie płatności w sklepie DVS Polska znajdziesz na stronie www.dvs.com.pl w sekcji Formy płatności.

 Dostawa

 1. Zamówienia realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. DVS Polska oferuje następujące formy dostawy produktów:
 • Dostarczenie za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia,
 • Odbiór osobisty w oddziale DVS Polska.
 1. Jeżeli jako sposób płatności wybierzesz przelew lub kartę płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego DVS Polska, lub w przypadku płatności za pobraniem – w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Zgodnie z poczynionym na etapie składania zamówienia wyborem, wraz z produktami otrzymujesz paragon lub fakturę obejmującą zamówienie.

Zwroty i reklamacje

 1. Szczegółowe informacje odnośnie zwrotów i reklamacji w sklepie DVS Polska znajdziesz na stronie www.dvs.com.pl w sekcji Zwroty i reklamacje.

Dane osobowe

 1. DVS Polska może zbierać informacje i dane dobrowolnie podane przez Użytkowników oraz Klientów:
 • wprowadzone w formularzach (Zamówienia, kontaktowym czy Rejestracji Konta w Sklepie internetowym),
 • dane zapisywane na urządzeniach końcowych (pliki cookies)
 1. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności stosowanej przez DVS Polska znajdują się na stronach Sklepu w zakładce „Polityka Prywatności”.

Odpowiedzialność

 1. DVS Polska oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie wynikające z użytkowania lub braku możliwości użytkowania niniejszej strony internetowej oraz stron internetowych do których prowadzą odnośniki zamieszczone w Sklepie, a także korespondencji mailowej prowadzonej z przedstawicielami firmy DVS Polska. Wspomniane ograniczenie odpowiedzialności odnosi się w szczególności do ewentualnych błędów, przerw, wirusów komputerowych lub utraty danych, a także utraconych korzyści (lucrumcesans) Użytkownika wynikających z opisanych sytuacji.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie ze strony Sklepu. W sytuacji zakłócenia przez Użytkownika pracy serwisu lub systemów przekazujących ją innym Użytkownikom, zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z usunięciem spowodowanej szkody. Użytkownik ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego za naruszenie zasad korzystania z materiałów i oprogramowania udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, określonych niniejszym Regulaminem.
 3. Pomimo dbałości DVS Polska o wysoką jakość zamieszczonych w Sklepie materiałów, mogą one zawierać nieścisłości lub przeoczenia. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Sklepie (w materiałach, informacjach, programach, usługach lub cenach) bez uprzedniego informowania Użytkowników.
 4. DVS Polska może w dowolnym momencie zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać działanie dowolnej części niniejszego Sklepu, a także niektórych albo wszystkich jej funkcjonalności.
 5. Wszelkie pozwolenia lub prawa udzielone na podstawie niniejszego Regulaminu mogą zostać cofnięte przez DVS Polska w dowolnym momencie. W rezultacie czego Użytkownik jest zobowiązany zniszczyć wszelkie pobrane ze strony internetowej materiały, jak również nośniki na których owe materiały się znajdują.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 1 czerwca 2018 roku.

DVS Polskaz myślą o Tobie!

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl